Tusen takk for at du vil gi!


AsiaLink driver et omfattende misjons- og barmhjertighetsarbeid i en rekke land i Asia. Arbeidet bæres av forbønn og økonomisk støtte fra mennesker som lever for noe mer enn seg selv, mennesker med hjerte for andre, mennesker som ser sin nestes kroppslige og åndelige behov og som er villige til å gjøre noe med det. Vi inviterer deg til å være en av dem!

Vi setter stor pris på alle bidrag! Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Les mer om våre ulike land og prosjekter her og gi slik du har mulighet til.

Vi vet at alle setter pris på å ha fast inntekt, av den enkle grunn at vi også har faste utgifter. Slik er det også med misjonsorganisasjoner. Har du mulighet til å bidra med et månedlig bidrag til vårt arbeid i Asia, er du velkommen til å registrere deg som fast giver.

/

Tusen takk for din gave!

AsiaLink | Giro: 1822 07 07 217 | Org.nr.: 983 482 392 | Sentralbordet: 37 23 60 00 | Epost: post@asialink.no | Brattelandsåsen 11, N-4827 Frolands Verk